ingår_i_hus_leverans.webp
Timmerhusets Konstruktion och vad som ingår i byggsatsen.

 1.  Takpapp (yt - och underpapp)

 2.  Vattbräda och trekantsläkt

 3. Tacknocksventilation vid behov

 4. Fjäderskruv för fasettimmer

 5. Monteringsribbor för limbalkar

 6. Takfotsbrädor

 7. Vid behov takstöd av limträbalk

 8. Yttertaksbräda

 9. Räcke för fartukvist och balkong

 10. Tryckimpregnerad golvbräda till balkong

 11. Justerbar gänga för pelare

 12. Tandbricka för pelarfäste

 13. Golvbräda

 14. Mellanbottenbalkar ( Timmer eller plankor)

 15. Takpanel

 16. Tryckimpregnerad golvbräda för farstukvist

 17. Tryckimpregnerad golvbräda för farstukvist

 18. Monteringsribba för farstukvistens golvbalkar

 19. Tryckimpregnerad bjälke för förbindning

 20. Golvbräda

 21. Ångspärr

 22. Värmeisolering

 23. Golvbalk

 24. Blindbottenskiva

 25. Fästribba för blindbottenskiva

 26. Monteringsribba för golvbalkar

 27. T-gåt för fönster- och dörrfäste

 28. Pluggar

 29. Spännbultar

 30. Timmerväggar

 31. Monteringsfärdiga fönster- och dörrfoder

 32. Täckbräda mellan taksparrar

 33. Glidjärn för taksparre

 34. Takpanel

 35. Ångspärr

 36. Taksparre

 37. Värmeisolering

 38. Vindskyddspapp

 39. Ribba för ventilationslucka

 40. Ventilationslucka

 41. Dörrar

 42. Fönster

 43. Trappor

Vad som ingår vid beställd montering.

Resekostnader

Det ingår resekostnader för byggnadsarbetarna till er byggarbetsplats.

Byggställning

Montören har alla byggställningar som behövs för att färdigställa huset.

Avlastning från lastbil

Montören har en chaufför som kan köra hjullastare och lasta av transporten från lastbilen.

 

 

Vad köparen måste ordna innan och medans montering pågår.

Hjullastare
Köparen ser till att det finns en hjullastare tillgänglig när hus leveransen kommer.

Lyftredskap

Köparen ser till att lyftredskap som behövs för att färdigställa huset finns på plats.

Boende

Köparen ser till att boende av god kvalite finns för max 4st montörer.