Ditt timmerhus

Ett unikt hem som passar perfekt för dina behov. Det är ett timmerhus från Ecologs.

Ett fritidshus eller ett året-runt-boende? Ett slott eller en stuga? Välj en av våra modeller som utgångspunkt för ditt timmerhus och sätt sedan din egen prägel på det. När designen är färdig tillverkas huset och levereras sedan till dig i önskat format. Våra leveranstider är korta – du kan komma igång med husbygget redan några månader efter beställningen.

Våra huvudprodukter är villor och fritidshus, men Ecologs tillverkar även stora objekt som hotell och restauranger. Tack vare den stabila timmerkonstruktionen är alla våra husmodeller mycket anpassningsbara. Flexibla takhöjder och välutvecklade funktioner gör att rummens användningsområde kan ändras, vilket möjliggör individuella lösningar för varje byggare.

 

 

En timmerkonstruktion är tät och hållbar och den andas

När timmerhusets design är färdig bearbetas timret på Ecologs Estländska fabrik till millimeterprecision enligt konstruktionsritningen, så att byggnadens olika delar passar ihop perfekt. Eftersom trä är ett naturmaterial utgör dess egenskaper en av timmerkonstruktionens utmaningar. Estländska fabriken är en professionell aktör med lång erfarenhet av timmer byggande. I våra timmerkonstruktioner tar vi bland annat hänsyn till nedanstående egenskaper.

Stabilitet – Timmerbyggnader klarar till och med en jordbävning
En timmervägg från Ecologs är byggnadstekniskt stark och har goda hållfasthetsegenskaper. Därför håller timmerväggen bra för belastning och andra påfrestningar som den utsätts för. Timmerhus klarar till och med en jordbävning. Det levande trämaterialet beaktas i konstruktionen varje enskild timmerstock krymper med tiden några millimeter, vilket bidrar till att hela konstruktionen sjunker några centimeter.

Ecologs tar med timmerkonstruktionens naturliga sjunkning i beräkningen, bland annat genom att införa sjunkmån i sina konstruktioner och använda glidbeslag där vägg- och takkonstruktion möts. Det går inte att förhindra att ett levande material som trä ändrar form, men man kan minska förändringarna genom olika såg- och torktekniker vid timmerproduktionen. Man kan även minska förändringarna genom att tillverka timmer av två eller flera olika lameller, som hoplimmade inte kan ändra form i lika stor utsträckning som massivtimmer. Samtidigt förbättras också timmerväggens stabilitet.


En timmervägg är en konstruktion som andas och därmed justerar luftfuktigheten och värmen i ett rum. Denna egenskap påverkar dock inte timmerväggens täthet, det vill säga luftdraget genom väggkonstruktionen. Tätheten påverkas däremot av tätningarna som används mellan timmerstockarna och i hörn och öppningar.

Den unika Ecologs-konstruktionen Tätheten har stor inverkan på byggnadens energiförbrukning. vilket har visat sig förbättra väggarnas täthet betydligt. I kombination med andra tätande konstruktioner, som spännbultar och fjäderspik för fasade kanter, möjliggör Ecologs- konstuktionenen mycket tät väggkonstruktion.

Variationer i luftfuktigheten och värmeisoleringsförmåga


En timmervägg justerar variationer i luftfuktigheten runtomkring. Träets förmåga att uppta fukt påverkar dock inte väggens täthet. Mindre fuktpåverkan skadar alltså inte konstruktionen om den senare får möjlighet att torka upp. För den utvändiga ytbehandlingen rekommenderar Kuusamo ett medel som skyddar mot omgivningens påfrestningar, men som inte lämnar en hinna på timret som gör att det torkar långsammare.

 

En timmerväggs värmeisoleringsförmåga beror på hur tjock väggen är – ju tjockare vägg, desto bättre värmeisoleringsförmåga. Om man vill förbättra timmerväggens värmeisoleringsförmåga och ytterligare minska energiförbrukningen, kan väggen tilläggsisoleras från ut- eller insidan.

 

Många varianter av furu

Timmerhus från Ecologs tillverkas av tätfibrigt furuträ som vuxit i nordliga förhållanden. Träet bearbetas till timmer och annat byggnadsmaterial på Kuusamos fabrik och transporteras sedan vidare ut i världen för att användas som material till olika byggnader.

Det finns flera slags timmer att välja mellan. Timmerhus från Ecologs byggs av antingen massivt timmer, som hyvlats ur endast ett träd, eller lamelltimmer. Lamelltimmer är hyvlat ur ett träämne som är limmat av två eller flera lameller. Eller som elementväggar