Vanliga frågor......

Kan jag själv planera den grundläggande rumsfördelningen i mitt timmerhus?

Självklart. Rumsfördelningen är ofta en bra utgångspunkt för våra erfarna konstruktörer kan arbeta vidare med. Vi hjälper dig att välja de bäst lösningarna. Då kommer vi snabbt fram till en slutprodukt där kundens önskemål är infriade. Timmer är ett tacksamt byggnadsmaterial eftersom de tekniska lösningarna går att utföra på olika sätt.

Det är första gången jag köper ett timmerhus. Hur ska jag kunna resa huset?

Även om det är ganska enkelt att resa timmerhuset tack vare de detaljerade anvisningarna som medföljer leveransen, rekommenderar vi alltid hjälp från yrkeskunniga personer vid byggarbeten. Vid behov kan våra snickare / montörer sköta hela uppbyggnaden och slutförandet enligt dina önskemål. 

Var kan jag få idéer till timmerbyggnader?

Ecologs har  många hus modeller som kan anpassas på otaliga sätt. Å andra sidan är det möjligt att förverkliga idéer och lösningar som du hittar i byggbranschens tidskrifter eller varför inte ute i naturen. Berätta vad du vill ha, så designar vi det.

Hur ska jag planera byggplatsen, förvaringen av byggnadsmaterial och andra utrymmesbehov på rimligaste sätt?

Vi har stor erfarenhet av detta och tillhandahåller därför tydliga instruktionerna som medföljer leveransen. Om du följer dem så kommer allt att ordna sig. Det viktigaste är att skydda byggnadsmaterialet från väta, smuts och markfukt. Inredningsmaterial som lister, paneler, fönster och dörrar måste förvaras mycket omsorgsfullt.

Vad innehåller byggnadspaketet?
Innehållet i leveransen varierar beroende på kundens önskemål. Vi levererar dock oftast en komplett uppsättning med träkomponenter inklusive fönster och dörrar med beslag.

Hur ska jag ytbehandla timret?
Träet bör ytbehandlas både in- och utvändigt så snart som möjligt efter monteringen. Det finns många bra medel på marknaden och deras egenskaper varierar beroende på fukt- och temperaturförhållandena i olika länder. Därför rekommenderar vi att du tar hjälp av en lokal expert när du väljer ytbehandling för timret. Ytbehandlingsmedlet ska skydda timmerväggen från omgivningens påfrestningar, men får inte lämna en hinna som inte släpper igenom vattenånga. se denna målningsguide

Vi vill bygga en sommarstuga som är vinterbonad för att kanske senare flytta dit permanent. Vad ska vi tänka på i planeringsstadiet?
Önskemålen är möjliga att uppfylla, men kom bara ihåg att ta upp detta redan i början av planeringsstadiet. Det viktigaste att tänka på är rumsfördelningen och tillräcklig värmeisolering. Vi har professionella lösningar för dessa behov.

Hur tar man hänsyn till att timret sjunker?
Varje enskild timmerstock krymper med tiden några millimeter, vilket bidrar till att hela konstruktionen sjunker några centimeter. Företeelsen kan kontrolleras med korrekta tekniska lösningar. Vi tar hänsyn till att konstruktionen sjunker genom att bland annat lämna sjunkmån ovanför lodräta konstruktioner som inte sjunker, till exempel dörrar, fönster och stommens mellanväggar. Vid behov används dessutom glidbeslag där vägg- och takkonstruktion möts.